Κύστες Ωοθηκών
//Κύστες Ωοθηκών

Κύστες ωοθηκών (ορώδεις, ενδομητριωσικές)

Κύστες ωοθηκών
Τι είναι;
Μια κύστη ωοθηκών είναι ένας σάκος γεμάτο με υγρό ή ημιστέρεο  υλικό που σχηματίζεται πάνω ή στο εσωτερικό μίας από τις ωοθήκες.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κύστεων, πολλές από τις οποίες είναι φυσιολογικές και αβλαβείς (καλοήθεις). Λειτουργικές κύστες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με ασθένειες, εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της ωορρηξίας. Οι λειτουργικές κύστες γενικά συρρικνώνονται με την […]

18/1/2015|