Λαπαροσκοπική Χειρουργική
//Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Την τελευταία δεκαετία αναπτύσσεται όλο και περισσότερο μια εναλλακτική χειρουργική τεχνική, η λαπαροσκοπική (ενδοσκοπική) χειρουργική. Αναζητήσαμε τις εφαρμογές της στον τομέα της χειρουργικής γυναικολογίας, όπου προσφέρει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις, με τη βοήθεια του μαιευτήρα – χειρουργού γυναικολόγου κ. Κωνσταντίνου Π. Μυρίλλα. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικευμένος στην Αγγλία, σήμερα συνεργάζεται με τα μαιευτήρια Λητώ […]

22/2/2015|