Οι εικόνες από τον υπέρηχο βοηθούν στη διάγνωση ενός εύρους ασθενειών και παθήσεων συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του μαστού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο υπέρηχος ή και να συνδυαστεί με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Καθότι όμως μόνο μία μικρή περιοχή απεικονίζεται μέσω του υπέρηχου, δεν είναι κατάλληλος για τον έλεγχο μεγάλων περιοχών ιστού στο μαστό.

Σε όλες τις συμπτωματικές περιπτώσεις άνω των 30 ετών γίνεται συνδυασμός μαστογραφίας και υπερηχομαστογραφίας, ενώ, κάτω των 30 ετών, γίνεται, κατ' αρχήν, υπερηχομαστογραφία και, εφ' όσον δεν καταλήγουμε σε ασφαλές συμπέρασμα, ο έλεγχος συμπληρώνεται με μαστογραφία.

Η συμβολή της υπερηχομαστογραφίας είναι σημαντική:

Στους πυκνούς μαστούς (με έντονα τα ινοαδενικά στοιχεία) όπου η ανίχνευση του καρκίνου όταν συνδυάζεται και με μαστογραφία αυξάνεται 17%.

Στον καθορισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό της φύσης μίας βλάβης έχοντας δυνατότητα διάφοροδιάγνωσης της απλής κύστης από βλάβες συμπαγούς τύπου.

Στις μη ψηλαφητές μάζες.

Ενδείξεις για την εφαρμογή υπερηχομαστογραφίας

  • Πυκνοί μαστοί
  • Ύποπτη μαστογραφικά μάζα μη ψηλαφητή
  • Ψηλαφητή μάζα Αναρχία ιστών
  • Οικογενειακό ιστορικό
  • Ηλικία κάτω των 30 ετών
  • Επεμβάσεις

Χρήσεις υπερηχομαστογραφίας

• Για να καθοριστεί εάν ένα εξόγκωμα στο στήθος είναι κύστη (που περιέχει υγρό) ή συμπαγής μάζα. Υγρό αποσύρεται τυπικά από όλες τις κύστες με μία βελόνα και σύριγγα(διαδικασία που ονομάζεται αναρρόφηση). Εάν αφαιρεθεί καθαρό υγρό, και η μάζα εξαφανιστεί πλήρως, τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία ή αξιολόγηση.

• Όταν χρειάζεται να γίνει παρακέντηση κάποιας ακτινολογικής ανωμαλίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

• Για να μπορεί να εντοπιστεί με ακρίβεια η τοποθεσία ενός όγκου ο οποίος δεν μπορεί να ψηλαφιστεί για την καθοδήγηση του ιατρού κατά τη διαδικασία της βιοψίας. Ο υπέρηχος χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα που ανακλώνται από τον ιστό του μαστού, χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώνει την σωστή τοποθέτηση της βελόνας κατά τη διάρκεια μιας βιοψίας.

Πριν το τεστ

Η υπερηχομαστογραφία δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Περιγραφή της διαδικασίας

Αρχικά, θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε την μπλούζα σας. Θα ξαπλώσετε σε ύπτια θέση και με τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Μια μικρή ποσότητα ζελέ που έχει ως βάση το νερό απλώνεται στο δέρμα σας στην περιοχή που θα εξεταστεί. Το ζελέ δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα ούτε αφήνει λεκέδες στα ρούχα. Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος υπερήχων και με κατάλληλη για τον μαστό κεφαλή. Με την τοποθέτηση της κεφαλής επάνω στο μαστό η συσκευή αναπαράγει ανατομικές τομές του μαστού σε ασπρόμαυρη εικόνα. Εξετάζονται οι μαστοί σε όλη τους την επιφάνεια καθώς και οι μασχαλιαίες περιοχές. Είναι μέθοδος ανώδυνη, ακίνδυνη (δεν περιέχει ακτινοβολία) και σχετικά σύντομη. Το υπερηχογράφημα πρέπει να εφαρμόζεται από ιατρούς που έχουν εμπειρία σ' αυτή τη μέθοδο και γνωρίζουν καλά τις παθήσεις του μαστού.

Μετά το τεστ

Το ζελέ θα αφαιρεθεί από το δέρμα σας. Ο ιατρός θα συζητήσει τα αποτελέσματα του τεστ μαζί σας.

Παρενέργειες

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνες παρενέργειες καθώς στον υπέρηχο δεν χρησιμοποιούνται ιονίζουσες ακτινοβολίες όπως γίνεται στις ακτινογραφίες.