Στο χώρο της ενδοσκόπησης ανήκουν και τα υστεροσκοπικά χειρουργεία, στα οποία μια λεπτή κάμερα 3-5 mm εισάγεται εντός της μήτρας διαμέσω του αυλού του τραχήλου (κολπικά δηλαδή) και έτσι επισκοπείται το εσωτερικό της, σε περιπτώσεις διάγνωσης (διαγνωστική υστεροσκόπηση).  Σε διόρθωση παθολογίας εντός της μήτρας (πολύποδες, ινομυώματα, διαφράγματα) χρησιμοποιείται το επεμβατικό υστεροσκόπιο (6-10 mm) δια μέσω του οποίου με χρήση ρεύματος (μονοπολικού ή διπολικού) εισάγονται εργαλεία (λαβίδες, αγκύλες και ψαλίδια) όπου υπό άμεση οπτική επαφή γίνεται βιοψίες ή αφαιρείται η αντίστοιχη παθολογία.  Σημαντικό είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν καθόλου τομές και δεν απαιτείται καν νοσηλεία.